Ogród Botaniczny

Pszczela Ścieżka

Pszczela Ścieżka to ścieżka, na której znajdą Państwu punkty na terenie miasta Bydgoszczy związane  z  owadami  zapylającymi - to w tych miejscach działają edukatorzy, pszczelarze  oraz  aktywiści,  dla  których  edukacja  i  ochrona  pożytecznych zapylaczy jest częścią życia. Powstała ona w ramach międzynarodowego projektu BeePathNet - „Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie”, a w którym Ogród Botaniczny UKW uczestniczy już od 3 lat. Projekt realizowany i nadzorowany jest przez Miasto Bydgoszcz w ramach Programu URBACT III 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koordynatorką projektu w Ogrodzie Botanicznym UKW jest mgr Monika Wójcik-Musiał.

Relacja ze spotkania w Ogrodzie Botanicznym [24.08.2021]