Ogród Botaniczny

Zima

Rzeźbę Zima inspirowaną oryginalną rzeźbą Bogusława Kłobuckiego, podobnie jak w przypadku pierwszej wykonał znany artysta prof. Stanisław Radwański.

W tym przypadku hojnym darczyńcą okazała się Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, dzięki której odtworzenie rzeźby stało się możliwe.

Zima - druga z kamiennych figurek czterech pór roku, uroczyście powróciła na swoje miejsce w Ogrodzie Botanicznym  22 marca 2010 r. Uroczystość odsłonięcia rzeźby w idealnie wpiosała się w 80. rocznicą powstania Ogrodu Botanicznego, którego właścicielem jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Władze uczelni oraz osoby związane z propagowaniem wartości historii i przyrody ogrodu wkładają wiele wysiłku w przywrócenie temu miejscu dawnego blasku.