Ogród Botaniczny

Zakładki

W 2014 roku wydano łącznie 3 tys. zakładek edukacyjnych: Przyroda wokół nas w trzech tematach. Ich wydanie było możliwe dzięki otrzymaniu wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

  • Królestwo grzybów, Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Botanicznego UKW,

  • Rośliny pożytkowe dla pszczół,  Bioróżnorodność – sposób na ratowanie pszczół w Ogrodzie Botanicznym UKW,

  • Zaproszenie do Ogrodu, Ogród Botaniczny UKW -15 lat.