Ogród Botaniczny

Współpraca

  • Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek
  • Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy
  • Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Gospodarki Komunalnej.