Przyroda wokół nas

Prowadzony w 2018 roku projekt: Przyroda wokół nas to kontynuacja projektów: Ptaki wokół nas oraz Drzewa wokół nas prowadzonych od 2010 roku przez Ogród Botaniczny UKW w Bydgoszczy. 
Finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
Zajęcia odbywają się od kwietnia do listopada 2018. Realizowana jest następująca tematyka:

  • Ptaki wokół nas - 8 X 2h 
  • Ptaki wokół nas (dla niewidomych) - 3 x 2h
  • Czy kracząca wrona może wyjść za gawrona - 2 x 2h
  • Drzewa wokół nas - 8 x 2h
  • Drzewa wokół nas (dla niewidomych) - 3 x 2h 
  • Grzyby wokół nas - 6 x 2h
  • Grzyby wokół nas (dla niewidomych) - 3 x 2h
  • Pszczoły wokół nas - 8 x 2h

W ramach projektu prowadzone są również Warsztaty ogrodnicze dla młodzieży ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy - 16 x 2h.

Ogród Botaniczny UKW
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 293