Ogród Botaniczny

Projekty badawcze

Zróżnicowanie śródziemnomorskich jałowców z sekcji Sabina w ośrodku bioróżnorodności taksonu. Realizowany w ramach projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości Wydziału Nauk Biologicznych UKW. Kierownik: dr hab. Katarzyna Marcysiak, prof. uczelni; zespół: dr inż. Małgorzata Mazur, dr Amelia Lewandowska