Ogród Botaniczny

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Marcysiak, profesor uczelni - kierownik Ogrodu Botanicznego UKW
adres email: marc@ukw.edu.pl nr tel. 52 341 90 15

 

mgr inż. Jarosław Mikietyński - specjalista,
Zastępca Kierownika ds. administracyjnych

 

mgr Piotr Lipka - starszy technik,
odpowiedzialny za kolekcje Ogrodu

 

mgr Monika Wójcik-Musiał - starszy technik,
odpowiedzialna za edukację w Ogrodzie

tel. 52 341 92 93, 695 970 108
e-mail: mmusial@ukw.edu.pl

 

dr Amelia Lewandowska

 

dr inż. Małgorzata Mazur