Ogród Botaniczny

Pracownicy

dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek
Pełnomocnik ds. Ogrodu Botanicznego UKW

e-mail: waldon@ukw.edu.pl

 

mgr inż. Jarosław Mikietyński specjalista
odpowiedzialny za
edukację i kolekcję w Ogrodzie

 

mgr Piotr Lipka 
starszy technik
 
odpowiedzialny za kolekcje Ogrodu

 

mgr Monika Wójcik-Musiał
starszy technik

odpowiedzialna za edukację przyrodniczą
oraz sprawy administracyjne Ogrodu