Ogród Botaniczny

Pracownicy

dr hab. prof. uczelni Barbara  Waldon-Rudzionek
Pełnomocnik Dziekana WNB ds. Ogrodu Botanicznego UKW

Barbara Waldon-Rudzionek

dr hab. prof. uczelni
tel.: 52 34 19 293, 52 34 19 013
e-mail: waldon@ukw.edu.pl
mgr inż.  Jarosław  Mikietyński
Specjalista

Jarosław Mikietyński

mgr inż.
Odpowiedzialny za kolekcje roślin i edukację przyrodniczą
tel.: 52 341 92 93
e-mail: agrodnik@ukw.edu.pl
mgr Piotr Lipka
Starszy technik

Piotr Lipka

mgr
Odpowiedzialny za kolekcje roślin i edukację przyrodniczą
tel.:52 341 92 93
e-mail: piolip86@ukw.edu.pl
mgr Monika Wójcik-Musiał
Starszy technik

Monika Wójcik-Musiał

mgr
Odpowiedzialna za edukację przyrodniczą oraz sprawy administracyjne
tel.: 52 341 92 93
e-mail: mmusial@ukw.edu.pl