Ogród Botaniczny

Lokalizacja

Ogród Botaniczny Arboretum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zajmujący powierzchnię 2,33 ha, zlokalizowany jest w centrum Bydgoszczy pomiędzy ulicami Chodkiewicza, Niemcewicza, Placem Weyssenhoffa i Aleją Powstańców Wielkopolskich. Sąsiaduje bezpośrednio z głównym kompleksem uczelni. Jego współrzędne geograficzne wynoszą: 18°01’ E  i 53°08’N. Ogród położony jest na wysokości 46 metrów n.p.m. Na jego terenie znajduje się staw, niewielkie wzgórze dawnego alpinarium, dwa kamienne tunele oraz nieliczne zabudowania.

Lokalizacja ogrodu botanicznego UKW

Czerwone strzałki oznaczają czynne wejścia do Ogródu Botanicznego UKW.
Pierwsze przy ulicy J.U. Niemcewicza, drugie przy ulicy J.K. Chodkiwiecza 30 (od strony garaży, na terenie uczelni).