Konkurs plastyczny - 2015

W 2015 roku po raz kolejny Ogród Botaniczny UKW zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci - uczniów szkół podstawowych. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu Ptaki wokół nas - Przyroda częścią nas finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Uczniowie mieli do przygotowania pracę w jednej z 2 kategorii:

  • konkurs na pracę plastyczną wykonaną w formacie A4 - Kwitnące rośliny pożytkowe dla pszczół,
  • konkurs na model - Grzyby wielkoowocnikowe - model przestrzenny.

Celem konkursu jest:

  • kształtowanie edukacji ekologicznej,
  • rozbudzanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci,
  • prezentacja dorobku uczniów,
  • promowanie postaw twórczych,
  • inspirowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.
  • zwrócenie uwagi na piękno otaczającego środowiska, którego elementem są rośliny i pszczoły.
  • popularyzowanie ochrony pszczół.
  • propagowanie właściwych postaw proekologicznych.

 

Pobierz pliki

Ogród Botaniczny UKW
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 293