Ogród Botaniczny

Komunikaty naukowe

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, które znajdują się poniżej wykazu Komunikatów

 1. Przykłady zintegrowania działań ochrony in situ i ex situ różnorodności roślin w projekcie FlorIntegral, mgr Anna Kębłowska, dr inż. Anna Rucińska, prof. dr hab. Jerzy Puchalski, dr Leszek Trząski, mgr Anna Znój, mgr Adam Kapler, mgr inż. Maciej Niemczyk, prof. dr. hab. Arkadiusz Nowak
 2. Stan realizacji Celu 8 GSPC w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie, dr inż. Anna Rucińska, mgr inż. Jolanta Podlasiak, Anna Gasek, mgr inż. Maciej Niemczyk, mgr Adam Kapler, mgr Anna Znój, mgr inż. Magdalena Bederska-Błaszczyk, prof. dr. hab. Arkadiusz Nowak
 3. Restytucja dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia (L.) Besser w Kampinoskim Parku Narodowym jako przykład kompleksowej ochrony gatunku w warunkach in situ i ex situ, mgr Anna Kębłowska, prof. dr hab. Jerzy Puchalski, dr inż. Anna Rucińska, mgr Adam Kapler, mgr Anna Znój
 4. Restytucja selerów błotnych Apium repens (Jacq.) Lag. wykonana w ramach projektu
  „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”, dr hab. Julian Chmiel, prof. UAM, mgr Krystian Florkowski, dr Alicja Kolasińska, mgr Joanna Jaskulska
 5. Restytucja ostnicy Jana Stipa joannis Čelak. wykonana w ramach projektu FlorIntegral, dr hab. Julian Chmiel, prof. UAM, dr hab. Marcin Nobis, prof. UJ, dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska, mgr Joanna Jaskulska, dr Alicja Kolasińska
 6. Projekt ochrony czynnej cennych gatunków roślin muraw kserotermicznych w dolinie Noteci jako element zachowania bioróżnorodności, mgr Ewa Wachowiak-Świtała, dr Renata Hoffmann, dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska
 7. Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych gatunków flory rodzimej w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie – sukcesy i niepowodzenia, dr Mykhaylo Chernetskyy, dr Anna Cwener, dr Agnieszka Dąbrowska, dr Grażyna Szymczak, dr inż. Krystyna Rysiak, mgr inż. Dorota Misiurek
 8. Kolekcja roślin tropikalnych i subtropikalnych Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie – zasoby i rola, mgr inż. Joanna Danieluk, mgr inż. Hubert Rydzewski, dr Grażyna Szymczak
 9. Uprawy ex situ na stanowisku wydmy szarej w Ogrodzie Roślin Leczniczych, dr n. farm. Loretta Pobłocka-Olech, inż. Izabela Kobierska, prof. dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska
 10. Ochrona ex situ gatunków chronionych z obszaru ziemi raciborskiej na terenie Arboretum, mgr Elżbieta Skrzymowska, mgr Piotr Kolarczyk
 11. Gatunki rzadkie i zagrożone – czerwona księga roślin województwa lubelskiego, dr Anna Cwener, mgr Joanna Szkuat, mgr inż. Marta Sapko, dr Grażyna Szymczak
 12. Fluktuacje liczebności wybranych gatunków rzadkich na nadgoplańskich łąkach, dr Dorota Gawenda-Kempczyńska, dr Dariusz Kamiński, dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK, mgr Iwona Łazowy-Szczepanowska
 13. Inwentaryzacja i ochrona zasobów Helichrysum arenarium (L.) Moench w Polsce, mgr inż. Anna Forycka, mgr inż. Sława Kitkowska, dr Artur Adamczak, mgr Elżbieta Bilińska
 14. Arenaria graminifolia Schrad. w Polsce – charakterystyka nowych stanowisk, mgr inż. Kateryna Fyałkowska
 15. Struktura taksonomiczna, przestrzenna i wiekowa drzew w Ogrodzie Botanicznym UKW jako efekt zmian funkcji obiektu, dr hab. Katarzyna Marcysiak, prof. uczelni, mgr Paula Studzińska, mgr Monika Żychlewicz
 16. Obserwacje fenologiczne w Arboretum Kórnickim – zmiany klimatu a wiosenne kwitnienie, mgr inż. Kinga Nowak, mgr inż. Katarzyna Broniewska
 17. Festuca arundinacea Schreb. jako fakultatywny halofit siedlisk antropogenicznych, dr Artur Adamczak, mgr Elżbieta Bilińska, mgr inż. Romuald Mordalski, Aurelia Pietrowiak, Hanna Zalińska, mgr Anna Forycka, dr Przemysław Baraniecki, dr Jolanta Batog
 18. Kolekcja jeżyn Rubus L. z Podkarpacia w Arboretum w Cisowej, dr Narcyz Piórecki, dr Mateusz Wolanin, mgr Ewa Antoniewska
 19. Różnorodność gatunkowa w kolekcji roślin z rodzaju Rubus prowadzonej w Instytucie Ogrodnictwa – PIB, mgr inż. Justyna Wójcik-Seliga
 20. Alpinarium Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu – przewodnik geobotaniczny, dr Jolanta Jańczyk-Węglarska, dr Karol Węglarski
 21. Zasoby genowe pszenżyta ozimego jako genetyczne źródło cech jakościowych ziarna, dr Aneta Kramek, prof. dr hab. Wanda Kociuba, dr Jacek Gawroński
 22. Kolekcja ziemniaka diploidalnego źródłem cech jakości i odporności dla hodowli w dobie zmieniającego się klimatu, mgr Paulina Smyda-Dajmund, mgr inż. Iwona Wasilewicz-Flis
 23. Kolekcja polowa wieloletnich gatunków dzikich buraka sekcji Corollinae, mgr Kamilla Kużdowicz
 24. Ocena morfologiczna obiektów dyni olbrzymiej Cucurbita maxima Duchesne pochodzących z kolekcji Polskiego Banku Genów, mgr inż. Karolina Kaźmińska, dr Aleksandra Korzeniewska, dr inż. Dariusz Gozdowski, prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski
 25. Charakterystyka zasobów genowych chmielu pod względem zawartości ksantohumolu, dr Urszula Skomra, mgr Karolina Kursa
 26. Zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe tymianku właściwego Thymus vulgaris L. pod względem cech morfologiczno-rozwojowych i chemicznych, dr Olga Kosakowska, dr hab. Katarzyna Bączek, dr inż. Jarosław L. Przybył, prof. dr hab. Zenon Węglarz
 27. Zawartość Zn, Cu, Pb, Mn i Fe w roślinach Thymus serpyllum L., dr inż. Anna Figas, dr hab. inż. Anna K. Sawilska, dr inż. Magdalena Tomaszewska-Sowa, prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski, mgr Katarzyna Klimkowska
 28. Przełamywanie spoczynku i poprawa zdolności kiełkowania nasion traganka mongolskiego Astragalus membranaceus var. mongholicus, dr Ewelina Pióro-Jabrucka, dr hab. Katarzyna Bączek, prof. dr hab. Zenon Węglarz
 29.  Gatunki ozdobne z rodzaju Nicotiana, dr Anna Czubacka, prof. dr hab. Teresa Doroszewska
 30. Reakcja nadwrażliwości na wirusa brązowej plamistości pomidora na tytoniu Tomato spotted wilt virus, TSWV w obrębie rodzaju Nicotiana, mgr Anna Depta, prof. dr hab. Teresa Doroszewska
 31. Ocena jakości surowców zielarskich z zastosowaniem nowoczesnych kolumn chromatograficznych na przykładzie Saposhnikovia divaricata, dr inż. Jarosław L. Przybył, mgr Jan Stefaniak
 32. Wstępna analiza chromatograficzna (TLC) związków fenolowych w nadziemnych częściach wybranych  gatunków roślin z podrodziny Bambusae z Narodowej Kolekcji Traw Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy, dr Maciej Balcerek, dr inż. Włodzimierz Majtkowski, mgr Natalia Trąbczyńska
 33. Wpływ szczepionki mikoryzowej na rozwój roślin, plon i wartość surowcową koszyczków kwiatowych arniki łąkowej (Arnica chamissonis Less.), inż. Sylwia Koczkodaj, dr Marzena Sujkowska-Rybkowska, dr hab. Agata Jędrzejuk, dr hab. Katarzyna Bączek
 34. Różnorodność gatunkowa grzybów wielkoowocnikowych w ogrodach botanicznych Bydgoszczy, mgr Barbara Kilińska
 35. Dziko żyjące pszczoły (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) ogrodów botanicznych w Bydgoszczy, mgr Anna Sobieraj-Betlińska, dr Lucyna Twerd
 36. Ogród Botaniczny UKW jako miejsce rozrodu i wychowu młodych oraz baza pokarmowa dla gatunków ptaków objętych ochroną z sześciu rzędów: Passeriformes, Piciformes, Columbiformes, Anseriformes, Coraciiformes i Charadriiformes, mgr Monika Wójcik-Musiał
 37. Dlaczego nieśmiałość koron? - język edukacji przyrodniczej, mgr inż. Katarzyna Misiak