Ogród Botaniczny

Wiosna 2019

Wiosna 2019

Wiosnę powitaliśmy 20 marca. Stopniowo zaczęło być coraz cieplej, w Botaniku kolejne rośliny zaczęły puszczać pąki i kwitnąć.

Wiosnę świetnie scharakteryzowali Skaldowie w swojej piosence: Wszystko kwitnie wkoło (Wiosna) z 1975:

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr
Wiosna - znów nam ubyło lat
Wiosna - wiosna wkoło, rozkwitły bzy
Śpiewa - skowronek nad nami
Drzewa - strzeliły pąkami
Wszystko - kwitnie wkoło - i ja, i ty