Ogród Botaniczny

Charakterystyka ekologiczna

Warunki meteorologiczne, średnie z 40 lat:
  • średnia roczna temperatura wynosi 8,4ºC,
  • amplituda temperatur skrajnych od -27 do +38ºC,
  • wiatry przeważnie wieją z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego, ze średnią prędkością 2,3 m/s,
  • opady średnio 512 mm rocznie (nierównomiernie w wieloleciu), Bydgoszcz należy do najbardziej suchych miejsc w Polsce,
  • gleby  - gliniaste, pH 6,8 – 7,8,
  • pow. 2,33 ha,
  • wys. n.p.m.: 46,2 – 52,4 m.