Ogród Botaniczny

Badania naukowe

  • Zmiany w szacie roślinnej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Flora i zbiorowiska roślinne wysp środowiskowych, w szczególności drobnych zbiorników wodnych
  • Zróżnicowanie szaty roślinnej dolin rzecznych i cieków
  • Zmiany szaty roślinnej wybranych terenów chronionych regionu kujawsko-pomorskiego
  • Wkraczanie gatunków muraw kserotermicznych na siedliska porolne
  • Zróżnicowanie użytków zielonych regionu kujawsko-pomorskiego
  • Szlaki komunikacyjne jako siedliska i trasy migracji roślin (w tym halofitów)