Ogród Botaniczny

Nowe gatunki mniszków w Ogrodzie Botanicznym UKW Nowe gatunki mniszków w Ogrodzie Botanicznym UKW

Nowe gatunki mniszków w Ogrodzie Botanicznym UKW

Pracownicy Ogrodu Botanicznego UKW podjęli się współpracy naukowej z Panią dr hab. Aliną Trejgell, prof. UMK z Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii UMK w Toruniu. Kolekcję roślin zielnych Ogrodu wzbogacono o trzy gatunki mniszków: Taraxacum pieninicum, T. pseudoroseum i T. shikotanense. Zostały one namnożone w kulturze in vitro (w szkle) a następnie zaaklimatyzowane do uprawy w gruncie.
Mniszek pieniński to gatunek uważany do 2005 r. za wymarły w Polsce, obecnie jest uznawany za krytycznie zagrożony (CR) i objęty ścisłą ochroną! Naturalnie występuje tylko w masywie Trzech Koron w Pieninach, gdzie tworzy dwa małe skupiska.
W sztucznie odtworzonych warunkach będzie wymagał stałej opieki człowieka i monitorowania. Ogród Botaniczny UKW włączył się więc w ochronę ex situ tego gatunku (poza jego naturalnym miejscem występowania). Warto dodać, że ochronę ex situ mogą w naszym kraju podejmować jedynie instytucje naukowe, urzędy konserwatorskie, parki narodowe i ogrody botaniczne, gdzie prowadzone są badania zagrożonych gatunków, ich rozmnażanie i wymiana.
Dwa pozostałe gatunki mniszków nie są rodzime - T. pseudoroseum pochodzi z Chin i Azji Środkowej, a T. shikotanense – z Japonii. Jako rośliny egzotyczne wzbogacą i urozmaicą florę naszego Ogrodu.