Ogród Botaniczny

Ogród Botaniczny UKW czynny w wyznaczone dni!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 23 kwietnia 2020 r. OGRÓD BOTANICZNY Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 9:00 – 13:00.

Powyższe ograniczenie z korzystania z Ogrodu Botanicznego wynika z Zarządzenia JM Rektora UKW dotyczącego zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Uczelni. Przypominamy, że na terenie Ogrodu Botanicznego UKW obowiązują ogólnokrajowe przepisy związane z zagrożeniem epidemią koronawirusa w Polsce, w tym szczególnie: obowiązek zasłaniania ust i nosa, zasada utrzymania dystansu co najmniej 2 m od innych osób z wyjątkiem rodziców/opiekunów z dziećmi, przebywanie dzieci do lat 13 wyłącznie pod opieką dorosłych, unikanie zgromadzeń ludzi. Informujemy, że sprzęty ogrodowe, np. ławki, nie są dezynfekowane i korzystając z nich należy przestrzegać zasad sanitarnych.

Prosimy o bezpieczne korzystanie z Ogrodu Botanicznego UKW.