Ogród Botaniczny

90-lecie Ogrodu Botanicznego UKW 90-lecie Ogrodu Botanicznego UKW

90-lecie Ogrodu Botanicznego UKW

Ogród Botaniczny UKW obchodzi w tym roku swoje 90-lecie. Historia Ogrodu sięga roku 1930, kiedy otwarty został jako Szkolny Ogród Botaniczny. Po II wojnie światowej zyskał na powierzchni i znaczeniu, stając się Miejskim Ogrodem Botanicznym. Rozwój działalności naukowej pozwolił na włącznie Ogrodu w 1951 roku do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. W roku 1977 Instytut przeniósł swoje kolekcje do nowej lokalizacji, a dotychczasowy, tradycyjny bydgoski „botanik” został przekształcony w ogólnodostępny park miejski. Stopniowy powrót do dawnej świetności rozpoczął się od nadania Ogrodowi statusu pomnika przyrody „Arboretum” w roku 1995, ale dopiero przejęcie tego terenu przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w roku 1999 sprawiło, że Ogród rozkwitł na nowo. Życzymy Państwu i sobie, aby nadchodzące lata były dla Ogrodu Botanicznego UKW jeszcze lepsze, abyśmy wspólnie mogli czerpać radość z tego skrawka zieleni i ostoi ptaków w centrum miasta.