Ogród Botaniczny
o jednostce

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to wyspa zieleni w silnie zurbanizowanym centrum miasta. Ponad 600 gatunków drzew i krzewów tworzy doskonałe schronienie przed kurzem, brudem i hałasem, a wypoczynek umilają śpiewające ptaki. Oko cieszą kwitnące byliny, dobrane tak, aby zabarwić każdą chwilę wiosny, lata i jesieni.

Ogród Botaniczny UKW to miejsce szczególne, skrawek zieleni w samym centrum miasta. Otwarty dla mieszkańców miasta i studentów, którzy chętnie korzystają z jego uroków.

Historia Ogrodu sięga roku 1930, kiedy otwarty został jako Szkolny Ogród Botaniczny. Po II wojnie światowej zyskał na powierzchni i znaczeniu, stając się Miejskim Ogrodem Botanicznym. Rozwój działalności naukowej pozwolił na włączenie Ogrodu w 1951 roku do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.  W roku 1977 Instytut przeniósł swoje kolekcje do nowej lokalizacji, a dotychczasowy, tradycyjny bydgoski „botanik” został przekształcony w ogólnodostępny park miejski. Stopniowy powrót do dawnej świetności rozpoczął się od nadania Ogrodowi statusu pomnika przyrody „Arboretum” w roku 1995, ale dopiero przejęcie tego terenu przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w roku 1999 sprawiło, że Ogród zakwitł na nowo.

Krótki rys historyczny:

1928 - ujęcie w planach urbanistycznych miasta terenu  z przeznaczeniem na szkolny ogród botaniczny
1930 - otwarcie Szkolnego Ogrodu Botanicznego
1946 - utworzenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego; kierownik - mgr Andrzej Michalski
1951 - przejęcie Miejskiego Ogrodu Botanicznego przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
1976 - początek przenoszenia części kolekcji na teren nowo powstałego Ogrodu Botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (Myślęcinek)
1978 - przekształcenie dotychczasowego Ogrodu Botanicznego w ogólnodostępny park miejski
1995 - nadanie statusu kompleksowego pomnika przyrody ARBORETUM, objęcie ochroną drzewostanu, cennego  ze względu na rzadkość występowania, uznano je za kompleksowy Pomnik Przyrody (nr rej. 1197, Rozporządzenie Nr 36). Jest on nietypowym, przestrzennym, przykładem tej formy ochrony przyrody, kojarzonej zwykle z pojedynczymi drzewami lub co najwyżej alejami.
1999 - przekazanie Arboretum obecnemu Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego (wcześniej WSP, AB)

Kontakt

Ogród Botaniczny
ul. Niemcewicza 2, 85-064 Bydgoszcz

mgr Monika Wójcik-Musiał
tel.: 52 34 19 293, kom.: 695 970 108
e-mail: ogrodb@ukw.edu.pl